Integritetspolicy

KROPPOFORM’s ALLMÄNNA VILLKOR

Villkor vid köp av behandlingar hos KroppoForm Uppsala AB för nedan benämnd ”Kunden”.

KroppoForm Uppsala levererar kroppsbehandlingar såsom LPG, Cryo T-Shock och Insculpt enligt vid var tid gällande villkor som anges i avtal mellan kund samt bokningsvillkor vid varje tjänst i vid var tid gällande bokningssystem.

1. KÖPTA BEHANDLINGAR OCH PAKET
Köpta behandlingar är personliga och ger kunden full rättighet att boka dessa hos KroppoForm Uppsala AB under giltighetstiden som anges i avtalet mellan KroppoForm Uppsala AB och kunden.

Max giltighetstid är 6 månader om inte annat angetts på avtalet mellan KroppoForm Uppsala AB och kunden.

Köpta behandlingar kan ej säljas vidare eller överlåtas. Efter giltighetstiden är behandlingarna ogiltiga.

2. HÄLSOTILLSTÅND
Varje Kund ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan tillgodogöra sig köpta behandlingar på KroppoForm Uppsala AB.

3. FÖRKÖPTA PAKET
Varje kund ansvarar för att boka det antal behandlingar som betalats för i förväg och vid bokningar utöver detta förbehåller KroppoForm sig rätten att fakturera mellanskillnaden.
Kund ansvarar för att boka rätt tjänst. Alla bokade tider debiteras enligt gällande prislista.

4. BOKADE TIDER OCH AVBOKNING
Kunden ansvarar för att komma i god tid till sin behandling. Vid mer än 10 minuters försening avbokas tjänsten automatiskt med undantag för Insculpt där max 5 min försening gäller innan avbokning sker.

Alla bokade tider skall vid avbokning eller ändring avbokas på bokadirekt.se senast 24 h innan bokad tid. Vi tar ej emot avbokningar via sms, telefon, mail eller sociala medier. Vid senare avbokning eller uteblivet besök debiteras fullt behandlingsvärde oavsett anledning.

5. TERAPEUT/UTFÖRARE OCH AVBOKNING VID SJUK TERAPEUT
KroppoForm Uppsala AB förbehåller sig rätten att utan att meddela på förhand byta terapeut om situationen så kräver.

Vid sjukdom eller andra förhinder kan KroppoForm Uppsala AB behöva ändra/avboka bokad tid. KroppoForm Uppsala AB tar inget ansvar för kostnader eller annat som uppstår till följd av detta.

6. GARANTIER OCH RESULTAT
KroppoForm Uppsala AB garanterar inga resultat. Alla resultat är individuella.

7. KUNDREGISTRERING
Alla kunder registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner Kunden denna registrering. KroppoForm Uppsala AB säljer inga adresser eller kontakter till tredje part.

8. FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, direktiv från stat och kommun, epidemi eller liknande som KroppoForm ej kan påverka, befrias i vart fall tillfälligt, KroppoForm från sina skyldigheter att prestera under avtalet på grund av att det inträffar en omständighet utanför partens kontroll, som inte hade kunnat förutses vid avtalets ingående och som inte med rimliga åtgärder kan övervinnas av parten.